Każdy pracownik doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak istotna jest dobra relacja z pracodawcą. Obok efektywnego zarządzania firmą powinien on umiejętnie kierować zespołem zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób, dbając nie tylko o ich satysfakcję zawodową, ale i bezpieczeństwo. Wśród firm, które najlepiej wdrażają standardy bezpieczeństwa pracy, jest także Kocot Kids. Uplasowaliśmy się na II miejscu etapu regionalnego XXVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (kategoria: zakłady od 51 do 250 zatrudnionych osób).

Długoterminowa troska o bezpieczeństwo

Dbałość o przestrzeganie norm bezpieczeństwa pracy jest dla nas priorytetem od początku istnienia naszej firmy. Kiedy, w 2012 roku, założyliśmy Kocot Kids, mieliśmy już jasno sprecyzowane cele: dostarczać klientom solidnie wykonane meble oraz zadbać o profesjonalne warunki pracy zatrudnionych. Wiedząc, jak istotne jest ich zagwarantowanie pracownikom, sukcesywnie remontujemy nasze obiekty, dzięki czemu standard oraz jakość i bezpieczeństwo pracy stale rosną.

W ramach strategii eliminacji zagrożeń stosujemy szereg różnorodnych rozwiązań. Zainstalowaliśmy system oczyszczający powietrze w hali produkcyjnej, dbamy o wdrażanie technologii redukujących poziom hałasu, a w trosce o pojazdy pracowników zatroszczyliśmy się o parking oddalony od ruchu towarowego.

Wieloaspektowość zagrożeń

Doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń wypływających ze specyfiki pracy w procesie produkcji mebli. Przy braku czynników uciążliwych pojawiają się te klasyfikowane jako szkodliwe (wśród nich wybrane czynniki fizyczne i chemiczne) oraz szereg definiowanych mianem niebezpiecznych (generowanych m.in. przez poruszające się maszyny, ruchome elementy urządzeń technicznych, ręczne prace transportowe czy powierzchnie sprzyjające upadkom). Minimalizując wystąpienie ryzyka wszelkiego typu zagrożeń, pamiętamy o nieodzownych inwestycjach w dobrej jakości sprzęt, wygodną odzież roboczą dla pracowników i niezawodne oświetlenie hal. Dostosowanie podejmowanych działań do realnych potrzeb maksymalizuje skuteczność tych przedsięwzięć, stąd warto zatroszczyć się o dobre planowanie.

Wsparcie dla pracownika

Ceniąc i wspierając pracowników naszej firmy, staramy się pokazać im, jak istotne są dla nas ich komfort oraz bezpieczeństwo. Nie chcemy stwarzać podziałów, które poróżniłyby zatrudnione w naszej firmie osoby – przeciwnie, oferujemy im takie warunki, w jakich sami chcielibyśmy pracować. Robimy wszystko, by wesprzeć pracowników o specjalnych potrzebach. Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanych opiekunów oraz dostosowane do ograniczeń ruchowych sanitariaty. Otaczamy merytorycznym wsparciem cudzoziemców i uczniów. Osobom debiutującym na rynku pracy oferujemy możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

Zaufanie

Jesteśmy dumni z zaufania, którym obdarzają nas nasi pracownicy. Wierzymy, że wdrażane przez nas działania sprzyjające bezpieczeństwu w miejscu pracy mają charakter kompleksowy. Bezpieczeństwo to nie tylko minimalizacja ryzyka wypadków, ale i piecza, którą firma może roztaczać nad pracownikami, chroniąc ich praw oraz interesów. Stąd nasz projekt elektronicznego rejestru czasu pracy i dbałość o ubezpieczenie pracownika oraz terminowe wypłacanie wynagrodzeń.