Systematycznie wzrasta liczba firm, których pracownicy włączają się w działalność charytatywną. Nikt ich do tego nie zmusza – podejmują wybrane aktywności, chcąc pomóc innym, choć dzięki tym działaniom sami także wiele zyskują. Kocot Kids popiera wolontariat pracowniczy: naszą ostatnią inicjatywą jest udział w popularnym projekcie społecznym Szlachetna Paczka. Ofiarowując potrzebującym rodzinom umeblowanie pokoi dzieci, chcemy uczynić piękniejszym oraz bardziej komfortowym czas, który najmłodsi spędzają w domach.

Pomoc z inicjatywy pracowników

Pracownicy Kocot Kids nie są obligowani do wsparcia jakichkolwiek inicjatyw pomocowych. Decyzję o zaangażowaniu się w dany projekt podejmują samodzielnie, spodziewając się jednak, że mogą liczyć nie tylko na aprobatę, ale i entuzjazm zwierzchników. To właśnie specyfika wolontariatu pracowniczego: czynne wsparcie dla prospołecznych inicjatyw pracowników bez wywierania na nich presji odnośnie uczestnictwa w danym projekcie. Zainteresowani działają zespołowo, do przygotowania paczki niejednokrotnie angażując przyjaciół czy rodzinę. Pomoc zorganizowana w ramach Szlachetnej Paczki, najbardziej kojarzona poprzez zbiórki dla ubogich rodzin w miastach i na prowincji, umożliwia naszym pracownikom twórczą integrację oraz pozwala poczuć tę wyjątkową radość, jaką przynosi przeświadczenie, że nasz wysiłek ułatwi potrzebującym zmagania z ich trudną codziennością.

Odpowiedzialność społeczna w biznesie

Wsparcie potrzebujących, choć podejmowane ze szlachetnych pobudek i zorientowane przede wszystkim na drugiego człowieka jest także nieodłącznie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W myśl tejże działania firm mają w swoich strategiach biznesowych brać pod uwagę interesy społeczne oraz troskę o środowisko. Firma, która udziela realnej pomocy potrzebującym, zyskuje nie tylko w oczach partnerów biznesowych, ale także potencjalnych pracowników, którzy bardzo często doceniają tę inicjatywę pracodawców. Mamy tu zatem do czynienia z sytuacją generującą wyłącznie pozytywy. Realizacja działań podjętych w ramach wolontariatu nie tylko pozwala na zrealizowanie form pomocy, na której zyskujemy jako społeczeństwo, ale także współtworzy pozytywny wizerunek firmy, a więc wspiera jej ciągły rozwój.

Nasze motywacje

Nadrzędna to chęć udzielenia pomocy osobom potrzebującym. Pragniemy wesprzeć rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zapewniając im umeblowanie pokoi dzieci. Własna przestrzeń i wygodne łóżko to podstawa dziennego oraz nocnego wypoczynku, tak potrzebnego do zachowania zdrowia.

Jedną z wartości naszej firmy, obok wspomnianego wsparcia potrzebujących, jest popieranie inicjatyw pracowniczych. Udział w akcji Szlachetna Paczka stał się dla naszych pracowników radosnym wyzwaniem, a ich entuzjazm i kreatywność przeszły najśmielsze oczekiwania. Wszystkim udzieliła się świąteczna atmosfera, radość towarzysząca nam w chwilach, w których przygotowujemy dla ważnej dla nas osoby prezent, radośnie wyobrażając sobie, że zostanie on przyjęty z uśmiechem. W tę wyjątkową inicjatywę zaangażowały się także rodziny pracowników – wspólnie mamy nie tylko więcej pomysłów, lecz także zwiększają się nasze zasoby energii i zapału do ich realizacji.

Czynienie dobra inspiruje

Szlachetna Paczka nieodmiennie kojarzy się z grudniowymi świętami, ale potrzeba czynienia dobra towarzyszy naszym pracownikom – i nie tylko im – przez cały rok. Zadowoleni z efektów akcji charytatywnych chętniej angażują się w kolejne projekty, stając się inicjatorami coraz to nowych przedsięwzięć, które łączy jednakże wspólny cel – niesienie dobra. Wszystko to sprawia, że współpraca zespołowa jest coraz bardziej efektywna, a nastawienie na pozytywny finał i osiągany z grupą sukces nabiera wyjątkowej mocy. Dobroczynne działania, które jednoczą zespół, przynoszą także wzrost motywacji pracowników czujących słuszną dumę płynącą z faktu możliwości niesienia pomocy innym.